Jagen voor meer biodiversiteit in productiebossen

Jagen voor meer biodiversiteit in productiebossen

Jul 06, 2023Kaj de Jager
Hout is een belangrijke grondstof. Het is ook een grondstof die onvermijdelijk een grote rol gaat spelen in de transitie naar een duurzame samenleving.

In Duitsland zijn veel productiebossen. Deze bossen zijn helaas vaak aangelegd als een monocultuur, heel veel dezelfde bomen bij elkaar. Lekker efficiënt zou je denken, maar daar betalen we nu de prijs voor.

De letterzetter, een klein kevertje dat verzot is op fijnsparren, een geliefde boom voor de houtindustrie, richt grote schade aan bij de productiebossen in Duitsland. Door aanhoudende droogte maken de bomen niet genoeg hars meer aan om zich tegen dit kevertje te beschermen. In 2018 was 300.000 hectare bos aangetast en het wordt steeds erger.

De Duitse bosbeheerders zijn nu druk bezig om een grotere diversiteit aan bomen aan te planten, om zo het effect van de letterzetter te minimaliseren.

Helaas zijn jonge boompjes het ideale voedsel voor met name reeën. De sappige jonge knopjes zijn hun favoriete maaltje. De wildpopulatie is in sommige delen van Duitsland zo hoog dat bosverjonging nauwelijks kan optreden.

De Duitse staatsbossen kiezen ervoor om de populatie reeën te beheren zodat bosverjonging kan optreden. Op deze manier krijgen de jonge boompjes een kans om door de moeilijke eerste jaren heen te komen en een sterker en diverser productiebos te creeëren.

Zijn er dan geen andere manieren om dit te doen? Ja die zijn er, denk aan afrastering, maar deze zijn erg duur en arbeidsintensief. Tevens zorgt het ervoor dat de druk van reeën in het niet afgerasterde gebied alleen maar groter wordt wat weer schade oplevert aan de daar bestaande flora en fauna.

Verantwoordelijk beheer van de populatie reeën geeft bosverjonging een kans en levert een prachtig stuk vlees op, helemaal vrij van bioindustrie, rechtstreeks uit de natuur. Wij vinden dit een betere keuze dan het verder ingrijpen in de natuur met hekken.

More articles